Sviatosti

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Kristus, „ktorý sedí po pravici Otca“ a vylieva Ducha Svätého na svoje telo, ktorým je Cirkev, pôsobí teraz prostredníctvom sviatostí, ktoré ustanovil na udeľovanie svojej milosti. Sviatosti sú vnímateľné znaky (slová a úkony) prístupné našej terajšej ľudskej prirodzenosti. Kristovým pôsobením a mocou Ducha Svätého spôsobujú milosť, ktorú naznačujú. (KKC 1084).

Sviatosť krstu

Krst detí

Krst dospelých

Sviatosť birmovania

Informácie - mládež

Informácie - dospelí

Sviatosť Euchariastie

Prvé sväté prijímanie detí

Prvé sväté prijímanie dospelých

Sväté prijímanie chorých

Sviatosť manželstva

Informácie a postup vybavovania

Sviatosť zmierenia

Informácie

Sviatosť pomazania chorých

Informácie