Sviatosť zmierenia

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Keďže nový život milosti, ktorý sme dostali v krste, neodstránil slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech (čiže žiadostivosť), Kristus ustanovil túto sviatosť na obrátenie pokrstených, ktorí sa od neho hriechom vzdialili (KKC 297).

Pravidelné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Deň v čase v čase
Pondelok - Piatok 6:30 - 06:50 17:30 - 17:50
Sobota   17:30 - 17:50
Nedeľa 7:30 - 7:50  

V prípade, že je viac penitentov a je to pre nás možné, pokračujeme vo vysluhovaní sviatosti zmierenia aj počas resp. po sv. omši.

vysluhovanie sviatosti zmierenia ZA ÚČASTI VIACERÝCH KŇAZOV

Pred slávením Veľkej noci a Vianoc vám ponúkame v dvoch dňoch vysluhovanie sviatosti zmierenia za účasti viacerých kňazov. O presných dátumoch a časoch vám budeme informovať vo farských oznamoch.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia chorým

Radi prídeme vyslúžiť sviatosť zmierenia na území našej farnosti chorým priamo k lôžku. Spoveď chorých prosíme včas nahlásiť telefonicky, emailom alebo osobne. Vo farských oznamoch vás budeme informovať o možnosti nahláseniach chorých našej farnosti k vyslúženiu sviatosti zmierenia pred slávením Veľkej noci a Vianoc.

Spytovanie svedomia

Podľa desatora

Pre dospelých

Pre mládež a mladých

Pre deti