Prvé sväté prijímanie detí

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. "Ostatné sviatosti ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka (KKC 1324).

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú každoročne náboženskú výchovu od 1. ročníka. Slávnosť sa zvyčajne koná v mesiaci máji. Zápis sa koná na začiatku školského roka, kedy rodič dieťaťa odovzdá vyplnenú a podpísanú žiadosť vo farskej kancelárii úradných hodinách.

Podávanie žiadostí o udelenie prvého sv. prijímania deťom na šk. rok 2021/22 je uzatvorené.