Prvé sväté prijímanie detí

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. "Ostatné sviatosti ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka (KKC 1324).

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú každoročne náboženskú výchovu od 1. ročníka. Slávnosť sa zvyčajne koná v mesiaci máji. Zápis sa koná na začiatku školského roka, kedy rodič dieťaťa zašle emailom vyplnenú Žiadosť o udelenie prvého sv. prijímania. Tohtoročný termín odovzdania prihlášky je do 6.10.2023.

Informácie k prihlasovaniu 2023/24

Žiadosť o udelenie prvého svätého prijímania 2023/24