Farnosť

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Farnosť je určité spoločenstvo veriacich natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré je pastoračná starostlivosť pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi. (KKP, kán. 515, § 1)

Základné informácie

Erb

Posvätenie chrámu: 11. októbra 1913

Vznik farnosti: 1. júla 1934

Sviatok patróna chrámu: 17. novembra (Sv. Alžbeta Uhorská)

Celodenná poklona: 24. septembra

Kňazi vo farnosti

Cirkevné inštitúcie na území farnosti

Kaplnky vo farnosti

Školy na území farnosti

Ulice spadajúce do územia farnosti

29. augusta, Alešová, Alžbetínska, Bajkalská, Bezručova, Bottova, Cukrová, Čipkárska, Čulenova, Dobrovičová, Dostojevského rad, Dunajská, Ferienčíkova, Francisciho, Gajova, Grösslingova, Gusevova, Hamuliakova, Horárska, Chalupkova, Jakubovo námestie, Janáčkova, Jarabinkova, Kamenné námestie, Karadžičova (po Mlynské nivy), Klemensova, Landererova, Lazaretská, Lomonosova, Malý trh, Mlynské nivy, Olejkárska, Plynárenská, Plátenická, Pribinova, Prievozská, Prístavná, Rajská, Sienkiewiczova, Stará prievozská, Súkenícka, Šafárikovo námestie, Špitálska, Štúrova, Továrenská, Valchárska, Votrubová, Vrábeľská,

Štatistiky krstov a sobášov

Modrý kostol sa ako farský chrám stal vyhľadávaným miestom pre krst detí a uzavretie manželstva.

Krsty 1934-2018

Sobáše 1934-2018

História

História kostola

Kniha: Modrý kostol. Dejiny Kostola sv. Alžbety v Bratislave