Birmovanie - dospelí

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a ju obhajovali. (Kán 879 KKP)

Ak ste dospelý a máte záujem o prijatie sviatosti birmovania, prihláste sa vo farskej kancelárii v úradných hodinách.

Potvrdenie o prijatých sviatostiach birmovanca

Údaje o birmovnom rodičovi