Kontakt

Farnosť sv. Alžbety v Bratislave

Adresa

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Bratislava - sv. Alžbety
Bezručova 2
811 09  Bratislava

Email

modrykostol@gmail.com

Telefón

02/527 33 572 kancelária / byt kaplána

02/527 33 573 byt farára