Kontakt

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Adresa

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Bratislava - sv. Alžbety
Bezručova 2
811 09  Bratislava

Email

ba-sv-*******@**.ecclesia.sk

modry******@**ail.com

Telefón

02/527 33 572 kancelária / byt kaplána

02/527 33 573 byt farára