Oznamy

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

3. adventná nedeľa

od 16. 12. 2019 do 22. 12. 2019

  • Aj v tomto týždni vás v pondelok a štvrtok pozývame na rorátne sv. omše o 6:00 hod. 

  • Od 16. decembra 2019 do 7. januára 2020 je farská kancelária zatvorená. V nutných prípadoch nás kontaktujte emailom.

  • Spovedanie za účasti viacerých kňazov sa v našej farnosti uskutoční 17. (utorok) a 18. (streda) decembra 2019 v čase: 16:00 – 18:30 hod.  Využite, prosím, prítomnosť viacerých spovedníkov.

  • V tomto týždni, prosíme, nahláste v sakristii chorých našej farnosti, ktorých je potrebné pred sviatkami vyspovedať po domoch. Po telefonickom dohovore ich prídeme vyspovedať po tretej adventnej nedeli.

  • Dávame vám do pozornosti bohoslužobný poriadok na tohtoročné Vianoce. Nájdete ho na našej internetovej stránke, na dverách kostola a na výveske.