Oznamy

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

1. adventná nedeľa

od 29. 11. 2021 do 5. 12. 2021

  • Opatrenia platné od štvrtka 25. novembra 2021 Núdzový stav Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav. Zákaz vychádzania Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021. Zákaz zhromažďovania sa S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Pravidlá pre Cirkev: - individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich) - obrady krstu, pohrebu, sobáša - sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba ONLINE (bez účasti ľudu)

  • V nedeľu, 28. novembra 2021, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Aj tento rok môžete Bratislavskú arcidiecéznu charitu podporiť online. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky, vrátane spoločnej vianočnej kampane všetkých arci/diecéznych charít na Slovensku, nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk . Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.

  • Sväté prijímanie podávame v nedeľu o 7:00 hod. v kostole.

  • Úmysly sv. omší, ktoré ste si zapísali, sú slúžené v jednotlivé dni pri sv. omšiach bez účasti ľudu. Ďalšie zapisovanie úmyslov sv. omší bude zverejnené v následných farských oznamoch.