Oznamy

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

28. nedeľa v cezročnom období

od 15. 10. 2018 do 21. 10. 2018

  • Budúca nedeľa je misijnou nedeľou. Pri sv. omšiach sa uskutoční zbierka na potreby katolíckych misií. Všetkým podporovateľom misijných záujmov Cirkvi vyslovujeme už teraz Pán Boh odmeň!

  • V mariánskom mesiaci október sa modlievame svätý ruženec: v pondelok až sobotu o 6:30 hod.  a v nedeľu o 7:30 hod.  (teda pred rannými sv. omšami). Chceme vás týmto povzbudiť k  sv. ruženca aj v rodinách.

  • VO ŠTVRTOK 18. OKTÓBRA 2018 BUDE SV. OMŠA LEN O 7:00 HOD. (VEČERNÁ NEBUDE) A V PIATOK 19. OKTÓBRA 2018 A V SOBOTU 20. OKTÓBRA 2018 SV. OMŠE V MODROM KOSTOLE NEBUDÚ. V piatok tohto týždňa bude zatvorená farská kancelária. Úradné záležitosti si, prosíme, vybavte v pondelok a v stredu.