Oznamy

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

25. nedeľa v cezročnom období

od 21. 9. 2020 do 27. 9. 2020

  • V našej farnosti sa žiaci tretieho ročníka a starší žiaci môžu pripravovať na prijatie prvého sv. prijímania Tí rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa pristúpilo v našej farnosti k prvému sv. prijímaniu, nahlásia túto svoju žiadosť tak, že si z našej internetovej stránky (www.modrykostol.fara.sk) stiahnu prihlášku, podľa priložených inštrukcií ju vyplnia a do 2. októbra 2020 ju v úradných hodinách prinesú do farskej kancelárie. Po tomto termíne začnú farské katechézy, čím sa ukončí prihlasovanie. Zároveň ponúkame aj katechézy pre dospelých, ktorí chcú prijať sviatosť krstu, prvého sv. prijímania alebo birmovku. Prihlásiť sa môžete vo farskej kancelárii.

  • Vo štvrtok 24. septembra 2020 je v našej farnosti CELODENNÁ VÝROČNÁ POKLONA OLTÁRNEJ SVIATOSTI, ktorá začne rannou sv. omšou s ranných chválami. O 10:00 sa pomodlíme litánie k Oltárnej sviatosti, o 12:00 poludňajšiu modlitbu Cirkvi, o 15:00 Korunku Božieho milosrdenstva, o 17:00 ruženec svetla a poklonu ukončíme slávnostnou sv. omšou s vešperami o 18:00 hod. Srdečne vás pozývame.

  • Od 23. septembra do 1. novembra sa v Bratislave uskutoční pro-life kampaň 40 dní za život. Pokojnou modlitbovou prítomnosťou pred Ružinovskou nemocnicou, kde sa vykonávajú potraty, chceme svedčiť o ľudskosti nenarodených detí. Zapojte sa aj vy modlitbou - či už priamo pred nemocnicou alebo na diaľku. Viac informácií nájdete na výveske.

  • Aj tento rok Fórum života pripravuje jednu z najväčších vzdelávacích a duchovných pro-life kampaní na Slovensku – Sviečku za nenarodené deti. Jej hlavným mottom je výzva Rozsvieťme Slovensko, ktorá je pozvaním pre ľudí, aby zapálili 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, sviečku v oknách svojich domovov, v chrámoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným, a dali tak najavo, že patria k skupine tých, ktorí ľudský život považujú za vzácny už od momentu počatia. Viac informácii o kampani nájdete na https://sviecka.forumzivota.sk/

  • Spoločenstvo Ladislava Hanusa vás srdečne pozýva na 9. ročník kresťanského -akademického festivalu Bratislavské Hanusove Dni, ktorý sa bude konať od 25. septembra do 2. októbra na Malej Scéne STU.Téma na tento rok znie "Odkiaľ prichádzame?" Identitu slovenského národa budeme hľadať cez diskusie o historických osobnostiach napríklad o sv. Jánovi Pavlovi II., nevynecháme však ani oblasť politiky, budete sa môcť zúčastniť aj divadelného predstavenia, koncertu a mnohého iného. Všetky potrebné informácie nájdete na bhd.sk