Oznamy

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

6. veľkonočná nedeľa

od 10. 5. 2021 do 16. 5. 2021

  • Na základe povolenia verejných bohoslužieb budú sv. omše v pravidelných časoch. Kapacita kostola je 30 osôb + kňaz a prisluhujúci. Je potrebné počas bohoslužieb mať predpísané prekrytie horných dýchacích ciest a zároveň si vydezinfikovať ruky. Sv. prijímanie naďalej dávame na ruku.

  • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude po sv. omšiach. Úradné záležitosti si v tomto týždni môžeme vybaviť telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

  • V dnešnú nedeľu vás o 17:00 hod. pozývame na prvonedeľnú adoráciu.

  • V mariánskom mesiaci máj sa budeme modliť Loretánske litánie v pracovné dni na začiatku večernej sv. omši.

  • Vo štvrtok tohto týždňa máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú o: 7:00, 9:00, 16:00, 18:00 hod. Aj v stredu večer o 18:00 hod. už bude sv. omša z tohto sviatku.

  • Na budúcu nedeľu budeme s celou Cirkvou sláviť 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Bude sa konať aj zbierka na naše katolícke masmédiá. Všetkým darcom už teraz vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!