Oznamy

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

26. nedeľa v cezročnom období

od 27. 9. 2021 do 3. 10. 2021

  • Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Vyslovujeme vám úprimné "Pán Boh odmeň!"

  • V našej farnosti sa žiaci tretieho ročníka a starší žiaci môžu pripravovať na prijatie prvého sv. prijímania Tí rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa pristúpilo v našej farnosti k prvému sv. prijímaniu, nahlásia túto svoju žiadosť tak, že si z našej internetovej stránky (www.modrykostol.fara.sk) stiahnu prihlášku, podľa priložených inštrukcií ju vyplnia a do 8. októbra 2021 ju v úradných hodinách prinesú do farskej kancelárie. Po tomto termíne začnú farské katechézy, čím sa ukončí prihlasovanie.

  • Zároveň ponúkame aj katechézy pre dospelých, ktorí chcú prijať sviatosť krstu, prvého sv. prijímania alebo birmovku. Prihlásiť sa môžete vo farskej kancelárii alebo emailom.

  • V tomto týždni máme prvý piatok a prvú nedeľu v novom mesiaci. V piatok bude adorácia po večernej sv. omši a v nedeľu od 17:00 hod. do večernej sv. omši.

  • Zapisovanie úmyslov sv. omší bude až v pondelok 4. októbra.

  • Dominikáni z farnosti Bratislava - Kalvária v rámci slávenia jubilea 800 rokov od smrti sv. Dominika (1221-2021) DIES NATALIS, Vás pozývajú na putovanie relikvie sv. Dominika na Slovensku. Vo farskom kostole Panny Márie Snežnej privítajú relikviu v dňoch od 27.9 do 28.9. Hlavným celebrantom svätej omše v pondelok 27.9. o 18:00 h bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, v utorok 28.9. o 18:00 h provinciál františkanov P. František Xaverský Olbert, OFM. Bližší program nájdete na plagáte.