Oznamy

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

1. pôstna nedeľa

od 22. 2. 2021 do 28. 2. 2021

  • Farská kancelária je počas lockdawnu zatvorená. V nutných prípadoch nás kontaktujte emailom.

  • Verejné bohoslužby sa od 1. januára 2021 do odvolania neslávia: viď.: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201231030 Úmysly sv. omší, ktoré boli zobraté na dané termíny v dňoch zákazu verejných bohoslužieb, sa slávia v daný deň počas súkromných sv. omší.

  • Úmysel sv. omší na mesiace marec a apríl môžete si nahlásiť kontaktovaním pána Ing. Jozefa Strelku: 0910 997 835.

  • V nedeľu, 21. februára 2021, slávi Katolícka cirkev 1. pôstnu nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jarná zbierka na charitu. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete opäť podporiť aj online cestou - na webovej stránke: www.precharituba.sk. Pán Boh nech odmení každého nezištného darcu.

  • Na našej internetovej stránke: https://modrykostol.fara.sk/ vám ponúkame text Pastierskeho listu, ktorý naši otcovia biskupi napísali na 1. pôstnu nedeľu.