Oznamy

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

3. adventná nedeľa

od 17. 12. 2018 do 23. 12. 2018

  • Aj v tomto týždni vás v pondelok a štvrtok pozývame na rorátne sv. omše o 6:00 hod. 

  •  V tomto týždni bude farská kancelária otvorená len v pondelok (14:30 – 17:00 hod. ). Od 18. decembra 2018 do 6. januára 2019 je farská kancelária zatvorená. V nutných prípadoch nás kontaktujte emailom.

  • Spovedanie za účasti viacerých kňazov sa v našej farnosti uskutoční 19. (streda) a 20. (štvrtok) decembra 2018 v čase: 15:30 – 18:30 hod.  Využite, prosím, prítomnosť viacerých spovedníkov.

  • Dávame vám do pozornosti bohoslužobný poriadok na tohtoročné Vianoce. Nájdete ho na našej internetovej stránke, na dverách kostola a na výveske.

  • 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Pri východe z kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného.