Oznamy

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

12. nedeľu v cezročnom období

od 21. 6. 2021 do 27. 6. 2021

  • Úradné záležitosti si v tomto týždni môžeme vybaviť telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

  • Na budúcu nedeľa sa bude konať zbierka "Halier sv. Petra". Všetkým darcom už teraz vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.