Oznamy

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

3. pôstna nedeľa

od 4. 3. 2024 do 10. 3. 2024

  • V dnešnú nedeľu vás o 17:00 hod.  pozývame na prvonedeľnú adoráciu.

  • Krížovú cestu sa v pôstnom období modlievame v piatok o 17:15 hod.  V Katedrále sv. Martina s otcami biskupmi budú krížové cesty v piatky o 20.00 hod. 

  • Rímskokatolícka cyrilometodskábohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať elektronickú prihlášku na štúdium do 30. apríla 2024.