Oznamy

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

26. nedeľa v cezročnom období

od 3. 10. 2022 do 9. 10. 2022

  • V našej farnosti sa žiaci tretieho ročníka a starší žiaci môžu pripravovať na prijatie prvého sv. prijímania. Tí rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa pristúpilo v našej farnosti k prvému sv. prijímaniu, nahlásia túto svoju žiadosť tak, že si z našej internetovej stránky (www.modrykostol.fara.sk) stiahnu prihlášku, podľa priložených inštrukcií ju vyplnia a do 7. októbra 2022 ju emailom zašlú na farský úrad. Po tomto termíne začnú farské katechézy, čím sa ukončí prihlasovanie.

  • V dnešnú nedeľu o 17:00 hod. vás pozývame na prvonedeľnú adoráciu. V piatok, na prvý piatok v novom mesiaci, bude adorácia na konci večernej sv. omši.

  • Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiace november a december sa uskutoční v pondelok 3. októbra 2022 po rannej a večernej sv. omši.

  • V mariánskom mesiaci október sa obzvlášť modlievame svätý ruženec: v našom kostole v pondelok až piatok o 6:30 hod. a v nedeľu o 7:30 hod. (teda pred rannými sv. omšami). Chceme vás týmto povzbudiť k modlitbe sv. ruženca aj v rodinách.

  • V stredu 5.10. o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Srdečne vás pozývame.