Oznamy

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

7. nedeľa v cezročnom období

od 24. 2. 2020 do 1. 3. 2020

  • V tomto týždni Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Na Popolcovú stredu budú sv. omše o 7:00, 16:00 a 18:00 hod. Pri všetkých sv. omšiach budeme udeľovať pôstny znak pokánia – popolec. V Katedrále sv. Martina s otcami biskupmi bude na Popolcovú stredu sv. omša o 17.00 hod.  Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu, pričom tento úkon sa nenahradzuje iným úkonom pokánia. Chceme vás taktiež vyzvať, aby sme v kresťanských rodinách dodržiavali pôstny ráz pôstneho obdobia, zdržovali sa zábav a hlučných osláv a duchovne sa pripravovali na slávenie najväčších kresťanských sviatkov – Veľkej noci.

  • V stredu tohto týždňa nebude otvorená farská kancelária. Úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok a v piatok.

  • Krížovú cestu sa v pôstnom období budeme modlievať v piatok o 17:00 hod. V Katedrále sv. Martina s otcami biskupmi budú krížové cesty v piatky o 20.00 hod.

  • Prvá pôstna nedeľa je už tradične známa aj ako nedeľa, v ktorú sa uskutočňuje zbierka na katolícku charitu. Všetkým darcom už teraz vyslovujeme: Pán Boh odmeň!

  • Po Veľkej noci začneme prípravu na prijatie sviatosti birmovania, ktorá bude trvať celý kalendárny rok. Žiaci 8.,9. ročníka, stredoškolskí študenti, ktorí chcú v našej farnosti prijať sviatosť birmovania, sa môžu prihlásiť tak, že si z našej internetovej stránky (www.modrykostol.fara.sk) stiahnu prihlášku, podľa priložených inštrukcií ju vyplnia a do 3. apríla 2020 ju v úradných hodinách prinesú do farskej kancelárie. Súčasťou prihlasovania je aj úspešné absolvovanie overovania základných náboženských vedomostí. Do tohto termínu sa aj dospelí nahlásia buď na fare alebo u katechétky Dr. Zuzany Rapkayovej. Po tomto termíne začnú katechézy, čím sa prihlasovanie ukončí.

  • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2020. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

  • Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás srdečne pozýva na druhú prednášku cyklu Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11. Prednáška s diskusiou pod názvom „Raj, rebro a regres“ sa uskutoční v utorok 25. februára o 18.00 hod. v Aule Benedikta XVI. a priblíži príbeh o páde prvých ľudí (Gn 2-3). Vstup na prednášku je voľný.