Oznamy

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

2. veľkonočná nedeľa

od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021

  • Farská kancelária je počas lockdawnu zatvorená. V nutných prípadoch nás kontaktujte emailom.

  • Verejné bohoslužby sa od 1. januára 2021 do odvolania neslávia: viď.: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201231030 Úmysly sv. omší, ktoré boli zobraté na dané termíny v dňoch zákazu verejných bohoslužieb, sa slávia v daný deň počas súkromných sv. omší.

  • Úmysel sv. omší na mesiace marec a apríl môžete si nahlásiť kontaktovaním pána Ing. Jozefa Strelku: 0910 997 835.

  • V pondelok, stredu a piatok od 10:00 - 12:00 hod. bude otvorený náš farský kostol. V tomto čase bude k dispozícii aj kňaz k sv. spovedi a k sv. prijímaniu. V nedeľu sv. prijímanie dávame o 7:00 hod.