Sväté prijímanie chorých

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Každý prvý piatok v mesiaci ponúkame možnosť všetkým imobilným žijúcim na území našej farnosti prijať sviatosti zmierenia a Eucharistie v ich domácnostiach. Nahlásiť sa môžete telefonicky, mailom alebo osobne v sakristii kostola.