Prvé sväté prijímanie dospelých

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. "Ostatné sviatosti ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka (KKC 1324).

Ak ste dospelý (pokrstený) a túžite prijať Eucharistiu po prvý raz, prihláste sa vo farskej kancelárii v úradných hodinách.

Potvrdenie o prijatých sviatostiach