Sobášne ohlášky

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Dňa 27.10.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Jozef Spišiak z farnosti Bratislava a Alica Nagyová z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 27.10.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Richard Ollé z farnosti Senec, Galanta a Mária Zemanová z farnosti Bratislava . Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.