Sobášne ohlášky

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Dňa 24.04.2021 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Jozef Kučeravý z farnosti Bratislava a Soňa Schwarzová z farnosti xxx. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.