Sobášne ohlášky

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Dňa 02.10.2021 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Roman Kovarik z farnosti Bratislava a Anna Kauzlaričová z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 02.10.2021 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Jurišta z farnosti Bratislava a Miroslava Jurištová r. Meňhart z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 09.10.2021 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Róbert Šafár z farnosti Bratislava, Galanta a Anita Lévaiová z farnosti Veľký Meder. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 16.10.2021 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Matej Haríň z farnosti a Eliška Gondová z farnosti . Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.