Sobášne ohlášky

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Dňa 30.06.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Pert Válek z farnosti Břeclav (ČR) a Michaela Mészárosová z farnosti Reca. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 30.06.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Svätopluk Malachovský z farnosti xxx a Petra Molnárová z farnosti Bratislava, Slovenský Grob. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 30.06.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Jakub Rajčáni z farnosti Bratislava a Eva Sobotková z farnosti xxx. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.