Sobášne ohlášky

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Dňa 22.02.2020 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Peter Pukalovič z farnosti xxx a Michela Danková z farnosti Bratislava, Piešťany. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 22.02.2020 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Peter Kriška z farnosti xxx a Petra Juhanesovičová z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 22.02.2020 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Vladimír Poruban z farnosti Bratislava, Trenčín - Orechové a Ivana Porubanová r.Zabarová z farnosti xxx. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.