Sobášne ohlášky

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Dňa 22.10.2022 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Pekárek z farnosti Topoľčany, Pezinok a Katarína Haršányová z farnosti Igram, Pezinok. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 22.10.2022 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Štefan Čerňan z farnosti Hviezdoslavov a Petra Koišová z farnosti Hviezdoslavov. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 22.10.2022 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Pavel Jančovič z farnosti xxx a Natália Čížová z farnosti Kátlovce. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.