Sobášne ohlášky

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Dňa 26.06.2021 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Musil z farnosti xxx a Marianna Paľová z farnosti Bardejov. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 26.06.2021 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Pavol Kratochvíla z farnosti Bratislava a Natália Janeková z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 26.06.2021 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Martin Bubeník z farnosti Bratislava a Blanka Szabová z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 26.06.2021 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Szighardt z farnosti Bratislava a Silvia Tomášeková z farnosti xxx. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 26.06.2021 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Jozef Podhorec z farnosti xxx a Ivana Drabišinová z farnosti Údol. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 28.06.2021 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Matúš Milko z farnosti Bratislava a Petra Kňažeková z farnosti Bratislava, Borčice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.