Sobášne ohlášky

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Dňa 18.08.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Filip Turan z farnosti Bratislava a Emília Trybulová z farnosti Vranov nad Topľou. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 18.08.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ján Herák z farnosti Považská Bystrica a Petra Groskopová z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 18.08.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Martin Klapáč z farnosti xxx a Monika Stanková z farnosti Šulekovo. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 18.08.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Sallem z farnosti Bratislava a Miroslava Magálová z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 18.08.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Špányi z farnosti xxx a Katrarína Majerčíková z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 18.08.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Lukáš Chrenko z farnosti Bratislava a Veronika Schmidtová z farnosti xxx. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.