Sobášne ohlášky

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Dňa 11.02.2023 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Michal Hutár z farnosti Bratislava a Alena Pápaiová z farnosti xxx. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.