Sobášne ohlášky

Farnosť sv. Alžbety v Bratislave

Dňa 28.04.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Igor Ludviagh z farnosti Bratislava a Martina Kristová z farnosti xxx. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 28.04.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Peter Jadroň z farnosti Námestovo, Bratislava a Andrea Petrovská z farnosti xxx. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 05.05.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Matej Hábovčík z farnosti xxx a Silvia Cingelová z farnosti Považská Bystrica, Bratislava . Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 05.05.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ľuboš Nižnanský z farnosti Bratislava a Žofia Szabóová z farnosti Nesvady. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 05.05.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ľubomír Záhradník z farnosti Bratislava a Katarína Mošaťová z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 05.05.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Magát z farnosti Bratislava, Výčapy-Opatovce a Ivana Olekšáková z farnosti Bratislava, Reľov. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.