Bohoslužby

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

 

Sv. omše VO FARSKOM KOSTOLE

Pondelok - Sobota 7:00, 18:00
Nedeľa a prikázaný sviatok (deň prac. pokoja) 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
Prikázaný sviatok (prac. deň) 7:00, 9:00, 16:00, 18:00

Termíny zapisovania úmyslov

Eucharistická adorácia

Každú prvú nedeľu od 17:00 do 17:45 hod.

Odprosujúca pobožnosť

Každý prvý piatok na záver večernej sv. omše

Modlitba posvätného ruženca

Pondelok až piatok 06:30
Sobota 17:30
Nedeľa 07:30 a 17:30

Poznámka: Všetky bohoslužby sú v slovenskom jazyku.