Manželstvo

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. (Kán. 1055)

NAHLÁSENIE Sobáša VO FARSKEJ KANCELÁRII

Sobáš nahlasuje aspoň jeden zo snúbencov vo farskej kancelárii v úradných hodinách. Aby bol sobáš možný, aspoň jeden zo snúbencov musí byť pokrstený katolík.

Záväzné zapisovanie termínov sobáša

Záväzne zapísať termín sobáša prichádzajte aspoň tri mesiace pred plánovaným termínom. Štandardne sobášime LEN V SOBOTU v popoludňajších hodinách, mimo adventného a pôstneho obdobia, pričom konkrétny termín a čas sa záväzne dohaduje vo farskej kancelárii.

 • termíny sobášov na mesiace január až marec – zapisujeme od októbra predchádzajúceho roku
 • na mesiace apríl až november – zapisujeme po sviatku Zjavenia Pána (6.1.)

Ak žijete v cudzine a nemôžete sa dostaviť osobne do farskej kancelárie v úradných hodinách, kontaktujte nás emailom aspoň šesť mesiacov pred plánovaným termínom.

Sobáš spojený so sv. omšou

Pokiaľ majú snúbenci záujem o sobáš SPOJENÝ SO SV. OMŠOU, je nutné nám to nahlásiť hneď pri zapisovaní termínu spolu s menom kňaza, ktorý sv. omšu bude slúžiť. Berieme ako samozrejmosť, že obaja snúbenci v tomto prípade môžu pristúpiť (t.z. sú katolíci, ktorí už prijali 1. sv. prijímanie) a aj pristúpia v sobášnej sv. omši k svätému prijímaniu!

POSTUP VYBAVOVANIA SOBÁŠA po ZÁVÄZNOM NAHLÁSENÍ

1. Vyplňte Žiadosť o uzavretie manželstva, prečítajte si poučenie pre snúbencov, ktoré je súčasťou žiadosti a obaja sa dostavte na Matričný úrad, Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, vstup z Medenej ul. (Tel: 02/59246428; PO, ST 8:00-12:00 hod., 12:30-16:30 hod., potrebné doklady: Občianske preukazy + Rodné listy), žiadosť vám potvrdia.

Štátna sobášna zápisnica

2. Získajte aktuálne Krstné listy z farnosti, kde ste boli pokrstení – budú potrebné originály, ku dňu spisovania cirkevnej sobášnej zápisnice nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

3. Sobášna licencia (kán. 1115 CIC) – je potrebná, ak katolícka stránka nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Bratislave alebo sa tu nezdržiava aspoň tri mesiace. Udeľuje farár trvalého bydliska.

4. Údaje o svedkoch – čitateľne vyplňte obdržaný formulár

5. Iný doklad, ktorý sme od vás žiadali (napr.: civilný sobášny list, rozvodový list...)

6. Ak máte všetky vyššie uvedené dokumenty k dispozícii, oznámte nám to mailom a dohodneme si TERMÍN SPÍSANIA CIRKEVNEJ ZÁPISNICE (na tomto stretnutí musí byť aj ženích aj nevesta)!

  7. Nácvik obradu - sa uskutoční v kostole vo ŠTVRTOK pred samotným sobášom o 18:45 hod.
  (Prípadnú zmenu tohto termínu ohlásime vopred.)

  Štruktúra obradu

  8. Sviatosť zmierenia
  Katolíkom, ktorí už pristúpili k prvému sv. prijímaniu sa odporúča, aby sa spytovaním svedomia pripravili a v týždni pred uzavretím manželstva pristúpili k sviatosti zmierenia. Termíny vysluhovania sviatosti zmierenia v Bratislave možno nájsť tu: http://www.dokostola.sk

  Poučenia pred sobášom!!!

  Je nutné prihlásiť sa a absolvovať katolícky kurz predmanželskej prípravy, ktorý Vám vyhovuje s ohľadom na vaše časové možnosti a termín sobáša. Po jeho absolvovaní nám prinesiete: Potvrdenie o absolvovaní.

  Prihlásiť sa môžete napríklad na týchto stránkach:

  (Pozn.: Kurz predmanželskej prípravy môžete absolvovať vopred, nezávisle od toho, či máte už záväzne zapísaný termín sobáša a to až 12 mesiacov pred plánovaným termínom).

  POZOR ! ! !

  V prípade nedodržania termínov z vašej strany alebo nedodania potrebných dokumentov, vám nemôžeme zaručiť, že sa sobáš uskutoční v dátume, ktorý ste si záväzne dohodli.


  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY V SÚVISLOSTI S UZAVRETÍM MANŽELSTVA V KOSTOLE SV. ALŽBETY:

  1. Koľko stojí sobáš? Koľko platíme?

  Vysluhovanie sviatostí je bezplatné, od veriacich sa však očakáva, že milodarom podporia prevádzku Božieho chrámu a podieľajú sa na nákladoch, ktoré sú spojené s konkrétnym obradom.

  Štandardne totiž pre každý sobášny obrad zabezpečujeme nasledovné:

  • organistu
  • speváčku
  • kostolníka
  • kvetinovú výzdobu
  • administratívne úkony spojené so sobášom (poštovné, matričné náklady a pod.)
  • to, že sa v kostole svieti a v zime aj prikuruje :)

  Milodar môžete odovzdať v sakristii kostola pred obradom alebo na jeho konci pri východe z kostola kostolníkovi.

  2. Čo je dovolené v rámci sobášneho obradu?

  Keďže priestory chrámu sú posvätné, prosíme o dodržiavanie nasledovných pokynov:

  • fotografa a kameramana upozornite na rešpektovanie posvätného priestoru, v presbytériu sa zdržiava len kňaz s asistenciou, zábery je možné len z priestoru lode kostola
  • nepodávajte alkoholické nápoje v kostole ani v priestoroch pred ním, aby celý obrad prebehol nerušene a dôstojne!!!
  • nesypte lupienky z kvetov (farbí to dlažbu a ťažko sa to odstraňuje), ryžu, konfety
  • nepoužívajte pyrotechniku a pod. ani v kostole ani pred ním
  • nevoďte zvieratá do kostola

  V prípade výskytu akýchkoľvek otázok sme vám ochotní na ne odpovedať osobne pri našich stretnutiach alebo emailom.

  Prajeme vám hojnosť Božích milostí a ustavičnú ochranu Panny Márie na vašej spoločnej ceste životom!!!