Školy na území farnosti

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Učiteľ Náboženskej výchovy: Mgr. Martina Maniurová

Webové stránky školy

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Grösslingová 48, Bratislava

Učiteľ Náboženskej výchovy: Mgr. Martina Maniurová

Webové stránky školy

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Dunajská 13, Bratislava

Učiteľ Náboženskej výchovy: Terézia Bacskádiová; sr. Sára Nóra Szabó, OSU, PaedDr. Valéria Kováts

Webové stránky školy