Kaplnky vo farnosti

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Kaplnka Zvestovania Pána

Kaplnka Zvestovania Pána

Nachádza sa v Dome Márie Gabriely, v sídle Slovenskej provincie Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubovom nám. č. 5 v Bratislave. Obnovenú kaplnku dňa 13. októbra 2014 požehnal a uviedol do užívania Marián Kráľ, farár Farnosti Bratislava - svätej Alžbety.

Kaplnka Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Kaplnka Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Nachádza sa v charitnom domove slúžiacom Kongregácii sestier Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubovom nám. č. 4 v Bratislave. Novozriadenú kaplnku dňa 29. novembra 2014 požehnal a uviedol do užívania Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup a generálny vikár.

Kaplnka Sv. Terézie Avilskej

Kaplnka Sv. Terézie Avilskej

Nachádza sa v Kongregácii sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v komunite Domu sv. Anny, Jakubovo nám. č. 6 v Bratislave. Slávnostne ju dňa 25. februára 2010 požehnal a uviedol do užívania Mons. Ján Formánek, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy.

kaPLNKA Sv. Jána od Kríža

kaPLNKA Sv. Jána od Kríža

Nachádza sa v dome Svetského rádu bosých karmelitánov, Dobrovičova č. 2, Bratislava. Slávnostne ju dňa 15. októbra 1999 požehnal a uviedol do užívania Mons. Dominik Tóth, pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.