Kniha: Modrý kostol

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

 

          Kniha: Modrý kostol. Dejiny  Kostola sv. Alžbety v Bratislave

          Autor: Jozef Haľko; Vydavateľstvo: LÚČ, 2010; ISBN 9788071148289

 

 

Kniha opisuje nielen zložité budovanie Modrého kostola, ale obsahuje aj vyjadrenia zaangažovaných dobových svedkov. Napríklad duchovné interpretácie gymnaziálneho profesora náboženstva Emila Szyllabu, najmä ikonografických komponentov chrámu. Záverečná časť tejto publikácie sa venuje Modrému kostolu ako "sobášnemu" chrámu, v ktorom si osudové "áno" povedalo bezmála 19 000 snúbeneckých párov. Preto je Modrý kostol viac ako historická budova, je aj miestom, kde sa zakladajú manželstvá a rodiny, kde sa kladú základy pre našu budúcnosť. V lete roku 2006 v bruselskom parku "Mini-Europa" slávnostne inaugurovali model bratislavského Modrého kostola, oficiálne Kostola svätej Alžbety. Stalo sa tak vyše deväťdesiat rokov po slávnostnom posvätení tohto chrámu, ktorý už v dobe jeho uvedenia pokladali za mimoriadnu stavbu vo svojskom secesnom slohu s použitím netradičných materiálov.