Erb

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Erb

Dekrét o erbe