Farské oznamy
2. veľkonočná nedeľa
od 24. 4. 2017 do 30. 4. 2017
Kto si dnes (v nedeľu) pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní podmienky predpísané na získanie úplných odpustkov, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
 
Copyright © 2011. All rights reserved.