Návšteva kostola

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Oficiálne otvorenie kostola

Kostol je možné navštíviť v čase oficiálneho otvorenia:

Deň v čase v čase
Pondelok - Sobota 06:30 - 07:30 17:30 - 19:00
Nedeľa a prikázané sviatky v deň prac. pokoja 07:30 - 12:00 17:30 - 19:00
Prikázané sviatky v pracovný deň 06:30 - 10:00 16:00 - 19:00

Mimoriadne otvorenie kostola

Kostol je možné sprístupniť len pre skupiny, ktoré chcú sláviť sv. omšu (teda v skupine je kňaz, ktorý sa pred slávením musí preukázať Celebretom). Toto otvorenie je potrebné dohodnúť si emailom v dostatočnom časovom predstihu.