Termíny zapisovania úmyslov

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Koronavírus - presunuté úmysly sv. omší

Zapísať úmysel, na ktorý bude obetovaná sv. omša, môžete v nasledujúcich termínoch po rannej a večernej svätej omši v sakristii kostola:

Deň zápisu Na mesiace
02.12.2019 január, február
01.02.2020 marec, apríl
01.04.2020 máj, jún
01.06.2020 júl, august
03.08.2020 september, október
30.09.2020 november, december

Poznámka: Záväzný termín zapisovania uverejňujeme vždy vo farských oznamoch.