Termíny zapisovania úmyslov

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Zapísať úmysel, na ktorý bude obetovaná sv. omša, môžete v nasledujúcich termínoch po rannej a večernej svätej omši v sakristii kostola:

Deň zápisu Na mesiace
01.12.2018 január, február
01.02.2018 marec, apríl
03.04.2018 máj, jún
01.06.2018 júl, august
01.08.2018 september, október
02.10.2018 november, december