Termíny zapisovania úmyslov

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Zapísať úmysel, na ktorý bude obetovaná sv. omša, môžete v nasledujúcich termínoch po rannej a večernej svätej omši v sakristii kostola:

Deň zápisu Na mesiace
01.12.2022* január, február
01.02.2023* marec, apríl
03.04.2023* máj, jún
01.06.2023* júl, august
01.08.2023* september, október
02.10.2023* november, december

Poznámka: Záväzný termín zapisovania uverejňujeme vždy vo farských oznamoch.