Termíny zapisovania úmyslov

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Zapísať úmysel, na ktorý bude obetovaná sv. omša, môžete obvykle v nasledujúcich termínoch po rannej a večernej svätej omši v sakristii kostola:

Deň zápisu Na mesiace
1. decembra január, február
1. februára marec, apríl
1. apríla máj, jún
1. júna júl, august
1. augusta september, október
1. októbra november, december

Poznámka: Záväzný termín zapisovania uverejňujeme vždy najbližšiu nedeľu pred uvedenými termínmi vo farských oznamoch.