Termíny zapisovania úmyslov

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Zapísať úmysel, na ktorý bude obetovaná sv. omša, môžete v nasledujúcich termínoch po rannej a večernej svätej omši v sakristii kostola:

Deň zápisu Na mesiace
03.12.2018 január, február
01.02.2019 marec, apríl
01.04.2019 máj, jún
01.06.2019 júl, august
01.08.2019 september, október
02.10.2019 november, december

Poznámka: Záväzný termín zapisovania uverejňujeme vždy vo farských oznamoch.