Sväté omše
Pondelok - sobota 07:00 18:00
Nedeľa 08:00 09:30 11:00 18:00
Prikázaný sviatok
(pracovný deň)
07:00 09:00 16:00 18:00

Modlitba posvätného ruženca
Sobota 17:30      
Nedeľa 07:30 17:30
Október 06:30 každý deň

Prvý piatok
Odprosujúca pobožnosť    záver sv.omše o 18:00

Prvá nedeľa
Eucharistická adorácia    17:00 - 18:00

Oficiálne otvorenie kostola
PO - SO 06:50 - 07:35; 17:30 - 19:00
NE, prikázané sviatky 07:30 - 12:00; 17:30 - 19:00

Mimoriadne otvorenie kostola
Kostol je možné sprístupniť len pre skupiny, ktoré chcú sláviť sv. omšu (teda v skupine je kňaz, ktorý sa pred slávením musí preukázať Celebretom).Toto otvorenie je potrebné dohodnúť si emailom v dostatočnom časovom odstupe.

Prehliadky kostola je možné uskutočniť len v čase oficiálneho otvorenia.
Copyright © 2011. All rights reserved.