Termíny zapisovania úmyslov

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Podľa zvyku sa môže sv. omša obetovať na úmysel za zosnulých ale aj za živých a ich potreby. Úmysel sa obvykle vkladá do modlitieb veriacich, aby sa celé spoločenstvo spojilo v modlitbe aj za tento konkrétny úmysel.

Zapísať úmysel, na ktorý bude obetovaná sv. omša, môžete v nasledujúcich termínoch po rannej a večernej svätej omši v sakristii kostola:

Deň zápisu Na mesiace
01.12.2020 január, február
01.02.2021 marec, apríl
01.04.2021 máj, jún
01.06.2021 júl, august
01.08.2021 september, október
04.10.2021 november, december

Poznámka: Záväzný termín zapisovania uverejňujeme vždy vo farských oznamoch.

MILODAR VENOVANÝ NA SLÁVENIE OMŠE NA URČITÝ ÚMYSEL

Z cirkevného práva:

Kán. 945 - § 1. Podľa schváleného zvyku Cirkvi každému kňazovi, ktorý slávi alebo koncelebruje omšu, je dovolené prijať venovaný milodar, aby slúžil omšu na určitý úmysel. § 2. Kňazom sa naliehavo odporúča, aby aj bez prijatia milodaru slávili omšu na úmysel veriacich, najmä biednych.

Kán. 946 – Veriaci, ktorí obetujú milodar, aby sa na ich úmysel slúžila omša, prispievajú k dobru Cirkvi a jeho venovaním majú účasť na jej starostlivosti o podporu služobníkov a ich činností.

Kán. 947 - Omšové milodary treba úplne uchrániť pred akýmkoľvek čo i len zdaním predávania alebo obchodovania.

Kán. 952 - § 1. Provinčný koncil alebo zhromaždenie biskupov provincie má pre celú provinciu dekrétom určiť, aký milodar sa má venovať na slávenie a slúženie omše a kňazovi nie je dovolené žiadať vyššiu sumu; smie však prijať dobrovoľne venovaný milodar vyšší, ale aj nižší, než je určený za slúženie omše.

Biskupi všetkých katolíckych provincií na Slovensku uskutočnili 15. júna 2011 podľa kánona 952 § 1 CIC rozhodnutie záväzné pre celé územie provincií ohľadom výšky milodaru venovaného na slávenie svätej omše. Ten stanovili od 1. júla 2011 vo výške 5 EUR.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že milodar darovaný na slávenie sv. omše na určitý úmysel je predovšetkým Vaša podpora pre samotného kňaza, ktorý bude obetovať sv. omšu na Váš úmysel.

Dôležité je si tiež uvedomiť, že si tu nič „nekupujeme“. Sv. omša má nekonečnú hodnotu, je úkonom samého Krista a nedá sa kúpiť za žiadne peniaze sveta.