Termíny zapisovania úmyslov

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Koronavírus - presunuté úmysly sv. omší

Zapísať úmysel, na ktorý bude obetovaná sv. omša, môžete v nasledujúcich termínoch po rannej a večernej svätej omši v sakristii kostola:

Deň zápisu Na mesiace
01.12.2020 január, február
01.02.2021 marec, apríl
01.04.2021 máj, jún
01.06.2021 júl, august
01.08.2021 september, október
02.10.2021 november, december

Poznámka: Záväzný termín zapisovania uverejňujeme vždy vo farských oznamoch.