Úradné hodiny farskej kancelárie
 Pondelok 14:30 - 17:00*
 Utorok vopred dohodnuté stretnutia s kňazom
 Streda 14:30 - 17:00*
 Štvrtok vopred dohodnuté stretnutia s kňazom
 Piatok 14:30 - 17:00*^
 * okrem cirkevne prikázaných a štátnych sviatkov
 ^ cez letné školské prázdniny zatvorené


 Zapisovanie úmyslov svätých omší
 Deň zápisu Úmysly na mesiace:
 01.12.2017 január, február
 01.02.2017 marec, apríl
 03.04.2017 máj, jún
 01.06.2017 júl, august
 01.08.2017 september, október
 02.10.2017 november, december
 - po rannej a večernej svätej omši v sakristii

Copyright © 2011. All rights reserved.