Ohlášky
 
Dňˆa 29.04.2017 chcú v našej farnosti uzavrie manželstvo Oliver Púček z farnosti Žilina; Rajka (HU) a Žaneta Trabalíková z farnosti Námestovo; Rajka (HU). Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňˆa 29.04.2017 chcú v našej farnosti uzavrie manželstvo Maroš Huntata z farnosti Bratislava a Zuzana Lovecká z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Copyright Š 2011. All rights reserved.